دانلود

جهت دانلود کاتالوگ شرکت هوگر نیرو کلیک فرمایید.     جهت دانلود رزومه شرکت هوگر نیرو کلیک فرمایید  

جرثقیل سقفی استاکر

جرثقیل سقفی استاکر  

جرثقیل سقفی تک پل

  جرثقیل های سیم بکسلی آویز (جرثقیل تک پل، وینچ آویز و منوریل)این دسته از جرثقیل ها از ظرفیت 1 تن تا 12.5 تن و در دهانه 6 تا 30…

جرثقیل سقفی جفت پل

  جرثقیل های سیم بکسلی دوپل (جرثقیل های جفت پل ، وینچ دوپل) این دسته از جرثقیل ها از ظرفیت 3.2 تن تا 300 تن و در دهانه 6 تا…

جرثقیل بازویی دیواری

این دسته از جرثقیل های بازویی از ظرفیت 0.5 تن تا 6 تن ، ارتفاع و طول بازو تا 6 متر، با قابلیت حرکت چرخشی تا 360 درجه می باشد.…

جرثقیل نیم دروازه ای

این دسته از جرثقیل های دروازه ای از ظرفیت 3.2 تن تا 300 تن و در دهانه 6 تا 30 متر با قابیلت کنسول از هر طرف به صورت جفت…

جرثقیل بازویی ستونی

ین دسته از جرثقیل های بازویی از ظرفیت 0.5 تن تا 6 تن ، ارتفاع و طول بازو تا 6 متر، با قابلیت حرکت چرخشی تا 360 درجهمی باشد. مهمترین…

جرثقیل منو ریل

جرثقیل های سیم بکسلی آویز (جرثقیل تک پل، وینچ آویز و منوریل)این دسته از جرثقیل ها از ظرفیت 1 تن تا 12.5 تن و در دهانه 6 تا 30 متر…
Page 1 of 2